Sách tiếng Việt
006.6
Giáo trình Lý thuyết đồ họa /
DDC 006.6
Tác giả TT Ebooks Team
Nhan đề Giáo trình Lý thuyết đồ họa / Ebooks Team
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Khoa học Huế, 2003
Mô tả vật lý 146 tr
Thuật ngữ chủ đề Đồ họa máy tính
Môn học Kỹ thuật đồ họa
Môn học Đồ họa ứng dụng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179547
00211
00425ED8A89-E5BD-487C-BAA5-258F45DD134F
005201806111645
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180611164530|bvanpth|c20180413112831|dvinhpq|y20180413105148|zvinhpq
082 |a006.6
110|aEbooks Team
245 |aGiáo trình Lý thuyết đồ họa / |cEbooks Team
260|aHuế : |bĐại học Khoa học Huế, |c2003
300 |a146 tr
650 |aĐồ họa máy tính
690 |aKỹ thuật đồ họa
690|aĐồ họa ứng dụng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtlythuyetdohoa/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét