Sách tiếng Việt
003
Lý thuyết thông tin /
DDC 003
Tác giả CN Lê Quyết Thắng
Nhan đề Lý thuyết thông tin / Lê Quyết Thắng, Phan Tấn Tài, Dương Văn Hiếu
Mô tả vật lý 95 tr. :
Thuật ngữ chủ đề Lý thuyết thông tin
Tác giả(bs) CN Phan Tấn Tài
Tác giả(bs) CN Dương Văn Hiếu
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179546
00211
004349C2497-DBCA-4195-84EF-CAA98A47BC2E
005201806111644
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180611164435|bvanpth|c20180413114301|dvinhpq|y20180413103836|zvinhpq
082 |a003
100 |aLê Quyết Thắng
245 |aLý thuyết thông tin / |cLê Quyết Thắng, Phan Tấn Tài, Dương Văn Hiếu
300 |a95 tr. :
650 |aLý thuyết thông tin
700 |aPhan Tấn Tài
700|aDương Văn Hiếu
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/lythuyetthongtin_lequyetthang/page000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét