Sách tiếng Việt
658.8
Giáo trình Nghiên cứu marketing /
DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Anh Sơn
Nhan đề Giáo trình Nghiên cứu marketing / Nguyễn Anh Sơn
Thông tin xuất bản Đà Lạt : Đại học Đà Lạt, 1999
Mô tả vật lý 146 tr ;
Thuật ngữ chủ đề Marketing - Nghiên cứu
Môn học Nghiên cứu Marketing
000 00000nam a2200000 4500
00179545
00211
0046BEFBC71-9210-44D9-A69D-4FEA09A4C487
005201804131147
008130110s1999 vm| vie
0091 0
039|a20180413114750|bvinhpq|y20180413102659|zvinhpq
082 |a658.8
100 |aNguyễn Anh Sơn
245 |aGiáo trình Nghiên cứu marketing / |cNguyễn Anh Sơn
260 |aĐà Lạt : |bĐại học Đà Lạt, |c1999
300 |a146 tr ;
650 |aMarketing - Nghiên cứu
690 |aNghiên cứu Marketing
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghiencuumarketing_nguyenanhson/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét