Sách tiếng Việt
660.6
Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Lộc
Nhan đề Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học / Nguyễn Hoàng Lộc
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2007
Mô tả vật lý 366 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Môn học Nhập môn công nghệ sinh học
000 00000nam a2200000 4500
00179544
00211
004CE4F033B-0B40-4D4C-A50F-BE47477AB440
005201804131153
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180413115313|bvinhpq|y20180413102033|zvinhpq
041 |aViệt Nam
082 |a660.6
100 |aNguyễn Hoàng Lộc
245 |aGiáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học / |cNguyễn Hoàng Lộc
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2007
300 |a366 tr. ; |c24 cm
650 |aCông nghệ sinh học
690|aNhập môn công nghệ sinh học
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/nhapmoncnsinhhoc_nguyenhoangloc/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét