Luận văn, luận án
658.812 Ph 104 Kh
Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Ninh Thuận /
DDC 658.812
Tác giả CN Phạm Tấn Đăng Khoa
Nhan đề Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Ninh Thuận / Phạm Tấn Đăng Khoa; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 96 tr : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ khách hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006915
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179525
00216
004D856FF88-7470-426E-884D-C518A9DECCAB
005201804121700
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180412170008|zvanpth
082 |a658.812|bPh 104 Kh
100 |aPhạm Tấn Đăng Khoa
245 |aQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Ninh Thuận / |cPhạm Tấn Đăng Khoa; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a96 tr : |bphụ lục ; |c27 cm
490|aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650|aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650|aQuan hệ khách hàng
700 |aNguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006915
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006915 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.812 Ph 104 Kh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét