GT,Bài giảng ĐHNT
652
Bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản /
DDC 652
Tác giả CN Lê Hoàng Phương Thủy
Nhan đề Bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản / Lê Hoàng Phương Thủy
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 37 tr.
Thuật ngữ chủ đề Soạn thảo văn bản
Môn học Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00177776
00214
0049D9D00AF-9269-45C2-A7E8-2B478813A4ED
005201809261638
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180926163814|bthanhnhan|y20180323092137|zthanhnhan
082 |a652
100 |aLê Hoàng Phương Thủy
245 |aBài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản / |cLê Hoàng Phương Thủy
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a37 tr.
650 |aSoạn thảo văn bản
690 |aKỹ thuật soạn thảo văn bản
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/kythuatsoanthaovb_lehoangphuongthuy/biathumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét