Sách tiếng Việt
650.1
Chủng tộc Technion /
DDC 650.1
Tác giả CN Frekel, Ammon
Nhan đề Chủng tộc Technion / Ammon Frekel, Shlomo Maital, Ilana DeBare; Phương Lan dịch
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 108 tr.;21 cm
Thuật ngữ chủ đề Khởi nghiệp
Tác giả(bs) CN DeBare, Ilana
Tác giả(bs) CN Maital, Shlomo
Tác giả(bs) CN Phương Lan dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176393
00211
00446F210BD-E99A-4046-9460-65895DD7CC40
005201803070956
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180307095616|bluuyen|c20180307095502|dluuyen|y20180307095351|zluuyen
082 |a650.1
100 |aFrekel, Ammon
245 |aChủng tộc Technion / |cAmmon Frekel, Shlomo Maital, Ilana DeBare; Phương Lan dịch
260 |aTp.HCM : |bThế giới, |c2017
300 |a108 tr.;|c21 cm
650 |aKhởi nghiệp
700 |aDeBare, Ilana
700 |aMaital, Shlomo
700 |aPhương Lan dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/chungtoctechnion/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét