GT,Bài giảng ĐHNT
530
Bài giảng Vật lý đại cương /
DDC 530
Tác giả CN Phan Nhật Nguyên
Nhan đề Bài giảng Vật lý đại cương / Phan Nhật Nguyên
Thông tin xuất bản Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 180 trang : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Giải bài toán vật lý
Thuật ngữ chủ đề Vật lý
Môn học Vật lý đại cương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176364
00214
004CCB7D9EC-F52D-4E1C-B0EE-52619EB21227
005201803060912
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180306091251|zthanhnhan
082 |a530
100 |aPhan Nhật Nguyên
245 |aBài giảng Vật lý đại cương / |cPhan Nhật Nguyên
260 |aĐại học Nha Trang
300 |a180 trang : |bminh họa
650 |aGiải bài toán vật lý
650 |aVật lý
690 |aVật lý đại cương
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/baigiangvatly_phannhatnguyen/0bai giang vat ly_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét