Luận văn, luận án
639.32 Ng 527 M
Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật ương nuôi lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) từ giai đoạn cá bột lên cá giống /
DDC 639.32
Tác giả CN Nguyễn Văn Mạnh
Nhan đề Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật ương nuôi lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) từ giai đoạn cá bột lên cá giống / Nguyễn Văn Mạnh; Ngô Văn Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 79 tr. : ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá hồng Mỹ-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006791
000 00000nam a2200000 4500
00176361
00216
00419F57B6D-B3F5-4186-ACFF-7CE3AB712A3B
005201802271115
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180227111540|zvanpth
041 |aTiếng Việt
082 |a639.32|bNg 527 M
100 |aNguyễn Văn Mạnh
245 |aĐánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật ương nuôi lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) từ giai đoạn cá bột lên cá giống / |cNguyễn Văn Mạnh; Ngô Văn Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a79 tr. : |bảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCá hồng Mỹ|xKỹ thuật nuôi
700 |aNgô Văn Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006791
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006791 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.32 Ng 527 M Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét