Luận văn, luận án
639.44 Ng 527 N
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và chất đáy đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao giá Tapes dorsatus (Lamarck, 1818) ương từ giai đoạn 2-5mm đến giai đoạn 20-25mm tại Quảng Ninh /
DDC 639.44
Tác giả CN Nguyễn Quang Ninh
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và chất đáy đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao giá Tapes dorsatus (Lamarck, 1818) ương từ giai đoạn 2-5mm đến giai đoạn 20-25mm tại Quảng Ninh / Nguyễn Quang Ninh; Lương Công Trung, Vũ Trọng Đại: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 34 tr. : ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngao giá-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Vũ Trọng Đại: GVHD
Tác giả(bs) CN Lương Công Trung: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006788
000 00000nam a2200000 4500
00176358
00216
0046DC814E9-F96E-4D5B-A59F-4BE3D12162F5
005201802271106
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180227110641|zvanpth
041 |aTiếng Việt
082 |a639.44|bNg 527 N
100 |aNguyễn Quang Ninh
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và chất đáy đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao giá Tapes dorsatus (Lamarck, 1818) ương từ giai đoạn 2-5mm đến giai đoạn 20-25mm tại Quảng Ninh / |cNguyễn Quang Ninh; Lương Công Trung, Vũ Trọng Đại: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a34 tr. : |bảnh ; |c27 cm
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgao giá|xKỹ thuật nuôi
700 |aVũ Trọng Đại: GVHD
700|aLương Công Trung: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006788
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006788 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.44 Ng 527 N Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét