Luận văn, luận án
639.4 Ng 527 H
Đánh giá hàm lượng kim loại Cacdimi trong một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ (sò lông, điệp quạt và ngao lụa) ở khu vực Vân Đồn - Quảng Ninh /
DDC 639.4
Tác giả CN Nguyễn Chí Hiếu
Nhan đề Đánh giá hàm lượng kim loại Cacdimi trong một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ (sò lông, điệp quạt và ngao lụa) ở khu vực Vân Đồn - Quảng Ninh / Nguyễn Chí Hiếu; Nguyễn Đình Mão: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 57 tr ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nhuyễn thể-Môi trường nuôi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Mão: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006798
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
00176351
00216
004F1496707-0026-4B83-B0F3-C37CD96111D9
005201803201006
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180320100633|bvanpth|y20180227102922|zvanpth
082 |a639.4|bNg 527 H
100 |aNguyễn Chí Hiếu
245 |aĐánh giá hàm lượng kim loại Cacdimi trong một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ (sò lông, điệp quạt và ngao lụa) ở khu vực Vân Đồn - Quảng Ninh / |cNguyễn Chí Hiếu; Nguyễn Đình Mão: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a57 tr ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
650 |aNhuyễn thể|xMôi trường nuôi
700 |aNguyễn Đình Mão: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006798
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006798 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.4 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét