Luận văn, luận án
639.32 L 250 A
Hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình /
DDC 639.32
Tác giả CN Lê Ngọc Anh
Nhan đề Hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình / Lê Ngọc Anh; Lê Minh Hoàng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 53 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nghề cá, phát triển
Thuật ngữ chủ đề Nghề nuôi cá, hiệu quả kinh tế của
Tác giả(bs) CN Lê Minh Hoàng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006778
000 00000nam a2200000 4500
00176347
00216
0040F7FD91E-D7DC-4644-A558-720DEC3CE6B7
005201802261117
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180226111757|zvanpth
082 |a639.32|bL 250 A
100 |aLê Ngọc Anh
245 |aHiện trạng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình / |cLê Ngọc Anh; Lê Minh Hoàng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a53 tr. ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aNghề cá, phát triển
650 |aNghề nuôi cá, hiệu quả kinh tế của
700 |aLê Minh Hoàng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006778
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006778 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.32 L 250 A Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét