Sách tiếng Việt
621.436 Ph 513 L
Quá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ Diesel và mô hình mô phỏng /
DDC 621.436
Tác giả CN Phùng Minh Lộc
Nhan đề Quá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ Diesel và mô hình mô phỏng / Phùng Minh Lộc, Hồ Đức Tuấn, Mai Đức Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 143 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Động cơ diesel-Nhiêu liệu
Môn học Động cơ đốt trong
Tác giả(bs) CN Hồ Đức Tuấn
Tác giả(bs) CN Mai Đức Nghĩa
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028277-9
Địa chỉ NTUKho mượn(7): 3000038251-7
000 00000nam a2200000 4500
00176188
00211
004263E6F73-559B-4F4C-8407-11E94742BE17
005201802051624
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180205162452|zvanpth
082 |a621.436|bPh 513 L
100 |aPhùng Minh Lộc
245 |aQuá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ Diesel và mô hình mô phỏng / |cPhùng Minh Lộc, Hồ Đức Tuấn, Mai Đức Nghĩa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2018
300 |a143 tr. ; |c24 cm
650 |aĐộng cơ diesel|xNhiêu liệu
690|aĐộng cơ đốt trong
700 |aHồ Đức Tuấn
700 |aMai Đức Nghĩa
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028277-9
852|aNTU|bKho mượn|j(7): 3000038251-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/quatrinhhinhthanhhonhop_phungminhlocthumbimage.jpg
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038257 Kho mượn 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 10
2 3000038256 Kho mượn 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 9
3 3000038255 Kho mượn 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 8
4 3000038254 Kho mượn 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 7
5 3000038253 Kho mượn 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 6
6 3000038252 Kho mượn 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 5
7 3000038251 Kho mượn 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 4
8 1000028279 Kho đọc Sinh viên 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 3
9 1000028278 Kho đọc Sinh viên 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 2
10 1000028277 Kho đọc Sinh viên 621.436 Ph 513 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét