Sách tiếng Việt
332.01
Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ /
DDC 332.01
Tác giả CN Cao Thị Ý Nhi
Nhan đề Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ / Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. ĐH Kinh tế Quốc dân, 2016
Mô tả vật lý 472 tr. ; 24 cm
Phụ chú Bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Ngân hàng - Tài chính, Bộ môn Tài chính tiền tệ.
Thuật ngữ chủ đề Tài chính - Tiền tệ
Môn học Tài chính tiền tệ
Tác giả(bs) CN Đặng Anh Tuấn
000 00000nam a2200000 4500
00175891
00211
004B8EC21B8-FC2C-442A-8CE2-57D7B6EBE7F3
005201801291415
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180129141537|bvinhpq|c20180129141049|dvinhpq|y20180129135504|zvinhpq
082 |a332.01
100|aCao Thị Ý Nhi
245 |aGiáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ / |cCao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn
260 |aHà Nội : |bNxb. ĐH Kinh tế Quốc dân, |c2016
300 |a472 tr. ; |c24 cm
500|aBìa ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Ngân hàng - Tài chính, Bộ môn Tài chính tiền tệ.
650 |aTài chính - Tiền tệ
690|aTài chính tiền tệ
700 |aĐặng Anh Tuấn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhlythuyettaichinhtiente/pagethumbimage.jpg
890|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét