Sách ngoại văn
382.0951
Death by China :
DDC 382.0951
Tác giả CN Navarro, Peter.
Nhan đề dịch Chết dưới tay Trung Quốc
Nhan đề Death by China :confronting the dragon - a global call to action /Peter Navarro, Greg Autry.
Thông tin xuất bản Upper Saddle River, N.J. :Prentice Hall,2011
Mô tả vật lý 303 p. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Environmental degradation-China.
Tên vùng địa lý China-Foreign economic relations-United States.
Tên vùng địa lý United States-Foreign economic relations-China.
Tác giả(bs) CN Autry, Greg,
000 01444nam a2200337 a 4500
00175633
00212
004D1798DCE-6138-4061-836C-42E4C5C2AF86
005201806211654
008110207s2011 nju b 001 0 eng
0091 0
020 |a0132180235 (hardback : alk. paper)
020 |a9780132180238 (hardback : alk. paper)
039|a20180621165352|bvanpth|c20180124162537|dvinhpq|y20180124155050|zvinhpq
082|a382.0951
1001 |aNavarro, Peter.
242|aChết dưới tay Trung Quốc
24510|aDeath by China :|bconfronting the dragon - a global call to action /|cPeter Navarro, Greg Autry.
260 |aUpper Saddle River, N.J. :|bPrentice Hall,|c2011
300 |a303 p. ;|c24 cm.
650 0|aEnvironmental degradation|zChina.
651 0|aChina|xForeign economic relations|zUnited States.
651 0|aUnited States|xForeign economic relations|zChina.
7001 |aAutry, Greg,|d1963-
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/chetduoitaytrungquoc_peternavarro/deaththumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét