Sách ngoại văn
635
Agricultural automation :
DDC 635
Nhan đề Agricultural automation :fundamentals and practices /edited by Qin Zhang, Francis J. Pierce.
Thông tin xuất bản Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group,c2013.
Mô tả vật lý xiv, 397 p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Agriculture-Automation.
Thuật ngữ chủ đề Farm mechanization.
Tác giả(bs) CN Pierce, F. J.
Tác giả(bs) CN Zhang, Qin
000 01775nam a2200337 a 4500
00175236
00212
003OCoLC
0040F96C5D0-8FE8-47A2-A7D0-3902B9F48905
005201801230811
008180123sc201 flua b 001 0 eng
0091 0
020 |a1439880573 (hardback : acid-free paper)
020 |a1439880581 (ebook)
020 |a9781439880579 (hardback : acid-free paper)
020 |a9781439880586 (ebook)
039|a20180123081150|bluuyen|c20180123080930|dluuyen|y20180123080847|zluuyen
08200|a635|223
24500|aAgricultural automation :|bfundamentals and practices /|cedited by Qin Zhang, Francis J. Pierce.
260 |aBoca Raton :|bCRC Press, Taylor & Francis Group,|cc2013.
300 |axiv, 397 p. :|bill. ;|c24 cm.
650 0|aAgriculture|xAutomation.
650 0|aFarm mechanization.
7001 |aPierce, F. J.|q(Francis J.)
7001 |aZhang, Qin|d1956-
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/agriculturalautomation/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét