Sách ngoại văn
004.678
Mastering cloud computing :
DDC 004.678
Tác giả CN Buyya, Rajkumar.
Nhan đề Mastering cloud computing :foundations and applications programming /Rajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S. Thamarai Selvi
Thông tin xuất bản Amsterdam :Boston ,2013.
Mô tả vật lý xvi, 452 pages :illustrations ;24 cm
Thuật ngữ chủ đề Cloud computing.
Môn học Điện toán đám mây
Tác giả(bs) CN Selvi, S. Thamarai.
Tác giả(bs) CN Vecchiola, Christian.
000 03144nam a2200337 # 4500
00175162
00212
004179847D3-225A-4B8A-969A-62560F8E3FD7
005201801221607
008180122s2013 ne a b 001 0 eng
0091 0
020 |a0124114547 (pbk.)
020 |a9780124114548 (pbk.)
039|a20180122160733|bluuyen|c20180122160720|dluuyen|y20180122155937|zluuyen
08200|a004.678|223
1001 |aBuyya, Rajkumar.|d1970-
24510|aMastering cloud computing :|bfoundations and applications programming /|cRajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S. Thamarai Selvi
260|aAmsterdam :|bBoston ,|c2013.
300 |axvi, 452 pages :|billustrations ;|c24 cm
650 0|aCloud computing.
690|aĐiện toán đám mây
7001 |aSelvi, S. Thamarai.
7001 |aVecchiola, Christian.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/masteringcloud/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét
Đúng là vấn đề mình đang cần tham khảo
avata
111111 - 30/01/2018