Sách ngoại văn
620.5
Nanotechnology intellectual property rights :
DDC 620.5
Tác giả CN Ganguli, Prabuddha.
Nhan đề Nanotechnology intellectual property rights :research, design, and commercialization /Prabuddha Ganguli, Siddarth Jabade.
Thông tin xuất bản Boca Raton, FL :CRC Press,c2012.
Mô tả vật lý xx, 270 p. :ill. ;23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Intellectual property.
Thuật ngữ chủ đề Nanostructured materials-Patents.
Thuật ngữ chủ đề Nanotechnology-Law and legislation.
Thuật ngữ chủ đề Patent laws and legislation.
Tác giả(bs) CN Jabade, Siddharth.
000 01564nam a2200349 a 4500
00174898
00212
004BF2292B4-F0B6-490C-B80E-E0D878B80E45
005201801191028
008180119sc201 flua b 001 0 eng d
0091 0
010 |a 2012471236
0167 |a016057950|2Uk
020 |a1439855285 (pbk. : alk. paper)
020 |a9781439855287 (pbk. : alk. paper)
039|y20180119102812|zluuyen
082|a620.5
1001 |aGanguli, Prabuddha.
24510|aNanotechnology intellectual property rights :|bresearch, design, and commercialization /|cPrabuddha Ganguli, Siddarth Jabade.
260 |aBoca Raton, FL :|bCRC Press,|cc2012.
300 |axx, 270 p. :|bill. ;|c23 cm.
650 0|aIntellectual property.
650 0|aNanostructured materials|xPatents.
650 0|aNanotechnology|xLaw and legislation.
650 0|aPatent laws and legislation.
7001 |aJabade, Siddharth.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/perspectivesinnanotechnology/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét