Sách ngoại văn
591.5
Animal Behaviour: Evolution and Mechanisms /
DDC 591.5
Nhan đề Animal Behaviour: Evolution and Mechanisms /edited by Peter Kappeler.
Thông tin xuất bản Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg,2010.
Mô tả vật lý 707 p. 110 illus. in color.
Thuật ngữ chủ đề Animal ecology.
Thuật ngữ chủ đề Behavioral sciences.
Thuật ngữ chủ đề Evolutionary biology.
Thuật ngữ chủ đề Life Sciences.
Tác giả(bs) CN Kappeler, Peter.
000 03963nam a22005175i 4500
00174874
00212
003DE-He213
0042BBBE5AD-78B7-48E8-AFD9-306AF516CAE9
005201801191000
007cr c|||||||||
008100402s2010 gw o 001 0 eng d
0091 0
020 |a9783642026249|9978-3-642-02624-9
039|y20180119100043|zluuyen
08204|a591.5|223
24510|aAnimal Behaviour: Evolution and Mechanisms /|cedited by Peter Kappeler.
260 |aBerlin, Heidelberg :|bSpringer Berlin Heidelberg,|c2010.
300 |a707 p. 110 illus. in color.
650 0|aAnimal ecology.
650 0|aBehavioral sciences.
650 0|aEvolutionary biology.
65014|aLife Sciences.
7001 |aKappeler, Peter.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/500_tunhien_toan/590_dongvathoc/animalbehaviour/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét