Sách tiếng Việt
338.9
Kinh tế học phát triển những vấn đề đương đại /
DDC 338.9
Nhan đề Kinh tế học phát triển những vấn đề đương đại / Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003
Mô tả vật lý 432 tr. ; 20,5 cm
Phụ chú Bìa sách ghi Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
Phụ chú Sách tham khảo
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế phát triển
000 00000nam a2200000 4500
00174159
00211
004A611E1DC-92A8-4C78-BD6D-B5AD842B68D6
005201801150834
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180115083416|bvinhpq|c20180112142647|dvinhpq|y20180112141843|zvinhpq
082 |a338.9
245 |aKinh tế học phát triển những vấn đề đương đại / |cNhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2003
300 |a432 tr. ; |c20,5 cm
500|aBìa sách ghi Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
500|aSách tham khảo
650 |aKinh tế phát triển
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtehocphattriennhungvandeduongdai/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét