Sách tiếng Việt
330.90511
Thám tử kinh tế :
DDC 330.90511
Tác giả CN Harford, Tim
Nhan đề Thám tử kinh tế : Tại sao quốc gia này giàu còn quốc gia khác lại nghèo / Tim Harford; Việt Đức, Thu Hương dịch
Nhan đề khác The Undercover economist: exposing why the rich are rich, the poor are poor-and why you can never buy a decent used car!
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2010
Mô tả vật lý 407 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
000 00000ncm a2200000 4500
00174124
00211
004E717FCAD-55F7-445D-82C6-531C4E3FB795
005201801150857
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180115085738|bvinhpq|y20180112094754|zvanpth
082 |a330.90511
100|aHarford, Tim
245 |aThám tử kinh tế : |bTại sao quốc gia này giàu còn quốc gia khác lại nghèo / |cTim Harford; Việt Đức, Thu Hương dịch
246|aThe Undercover economist: exposing why the rich are rich, the poor are poor-and why you can never buy a decent used car!
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2010
300 |a407 tr. ; |c21 cm
650 |aLịch sử kinh tế
650|aKinh tế học
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/thamtukinhte_timharford/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét