Sách tiếng Việt
330.1
Điều khiển học kinh tế /
DDC 330.1
Tác giả CN Bùi Minh Trí
Nhan đề Điều khiển học kinh tế / Bùi Minh Trí
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 211 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế-Điều khiển học
000 00000nam a2200000 4500
00173896
00211
004442FA2C3-0C37-4129-AAD8-7A0370573945
005201805211620
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180521162046|bvinhpq|c20180521160341|dvinhpq|y20180110144845|zvanpth
082 |a330.1
100 |aBùi Minh Trí
245 |aĐiều khiển học kinh tế / |cBùi Minh Trí
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a211 tr. ; |c24 cm
650 |aKinh tế|xĐiều khiển học
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/dieukhienhockinhte_buiminhtri/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét