Sách tiếng Việt
303.4 V 308
Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ : /
DDC 303.4
Nhan đề Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ : / Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nhóm Ngân hàng Thế giới
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 537 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nhóm Ngân hàng Thế giới
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế xã hội-Việt Nam
Môn học Kinh tế phát triển
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028184
000 00000nam a2200000 4500
00171734
00211
004E85BA4C2-7A08-40C8-9A68-2EDF41A16074
005201711021616
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171102161651|zvanpth
082 |a303.4|bV 308
245 |aViệt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ : / |cBộ Kế hoạch và Đầu tư; Nhóm Ngân hàng Thế giới
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a537 tr. ; |c27 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nhóm Ngân hàng Thế giới
500|aSách biếu
650 |aKinh tế xã hội|xViệt Nam
690|aKinh tế phát triển
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028184
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/vietnam2035_huongtoithinhvuongthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028184 Kho đọc Sinh viên 303.4 V 308 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét