Sách tiếng Việt
344.0424 B 450 c
Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp /
DDC 344.0424
Nhan đề Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2016
Mô tả vật lý 187 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Hóa chất-Luật
Môn học Kiểm soát sản phẩm
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028188-90
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038198
000 00000nam a2200000 4500
00171727
00211
004E5E597F4-03DA-476B-9919-6C5D842A520E
005201711021025
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171102102611|zvanpth
082 |a344.0424|bB 450 c
245 |aNhững điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2016
300 |a187 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aHóa chất|xLuật
690|aKiểm soát sản phẩm
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028188-90
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038198
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/nhungdieucanbietkd_boctthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038198 Kho mượn 344.0424 B 450 c Sách Tiếng Việt 4
2 1000028190 Kho đọc Sinh viên 344.0424 B 450 c Sách Tiếng Việt 3
3 1000028189 Kho đọc Sinh viên 344.0424 B 450 c Sách Tiếng Việt 2
4 1000028188 Kho đọc Sinh viên 344.0424 B 450 c Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét