Sách tiếng Việt
658.8 B 450 c
Hoạt động xúc tiến thương mại :
DDC 658.8
Nhan đề Hoạt động xúc tiến thương mại : Những điều cần biết / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2016
Mô tả vật lý 174 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Xúc tiến thương mại-Luật
Môn học Quản trị thương hiệu
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028185-7
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038197
000 00000nam a2200000 4500
00171718
00211
004E7D68999-79CE-4B55-9DF7-4C75C4C4C989
005201710311638
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171031163848|bvanpth|y20171031163744|zvanpth
082 |a658.8|bB 450 c
245 |aHoạt động xúc tiến thương mại : |bNhững điều cần biết / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2016
300 |a174 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aXúc tiến thương mại|xLuật
690|aQuản trị thương hiệu
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028185-7
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038197
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/hoatdongxuctientm_boctthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038197 Kho mượn 658.8 B 450 c Sách Tiếng Việt 4
2 1000028187 Kho đọc Sinh viên 658.8 B 450 c Sách Tiếng Việt 3
3 1000028186 Kho đọc Sinh viên 658.8 B 450 c Sách Tiếng Việt 2
4 1000028185 Kho đọc Sinh viên 658.8 B 450 c Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét