Sách tiếng Việt
895.9228 Qu 102 T
Bóng ngày qua :
DDC 895.9228
Tác giả CN Quách Tấn
Nhan đề Bóng ngày qua : (Bàn thành tứ hữu) / Quách Tấn; Quách Giao sưu tầm và biên soạn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả vật lý 232 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Quách Giao
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028182
000 00000nam a2200000 4500
00171650
00211
00466D43540-7377-4272-9D9F-A038C8D04F41
005201710261657
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|y20171026165805|zvanpth
082 |a895.9228|bQu 102 T
100 |aQuách Tấn
245 |aBóng ngày qua : |b(Bàn thành tứ hữu) / |cQuách Tấn; Quách Giao sưu tầm và biên soạn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bVăn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, |c2001
300 |a232 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xNghiên cứu
700|aQuách Giao
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028182
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/bongngayqua_quachtanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028182 Kho đọc Sinh viên 895.9228 Qu 102 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét