Sách tiếng Việt
895.9228 Ng 527 T
Thơ đến từ đâu /
DDC 895.9228
Tác giả CN Nguyễn Đức Tùng
Nhan đề Thơ đến từ đâu / Nguyễn Đức Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2009
Mô tả vật lý 572 tr. ; 22 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Nghiên cứu
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038196
000 00000nam a2200000 4500
00171649
00211
004C5F601B4-8646-40ED-BF37-377ABF0122CF
005201710261649
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|y20171026164938|zvanpth
082 |a895.9228|bNg 527 T
100 |aNguyễn Đức Tùng
245 |aThơ đến từ đâu / |cNguyễn Đức Tùng
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2009
300 |a572 tr. ; |c22 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xNghiên cứu
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038196
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/thodentudau_nguyenductungthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038196 Kho mượn 895.9228 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét