Sách tiếng Việt
895.9226 Qu 102 T
Quách Tấn - Nguyễn Hiến Lê :
DDC 895.9226
Tác giả CN Quách Tấn
Nhan đề Quách Tấn - Nguyễn Hiến Lê : Những bức thư đầm ấm / Quách Giao sưu tầm
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 558 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Thư tín
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hiến Lê
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038195
000 00000nam a2200000 4500
00171648
00211
00415B5657E-C30A-40BF-BDD1-484AFC77BB48
005201710261642
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|y20171026164227|zvanpth
082 |a895.9226|bQu 102 T
100 |aQuách Tấn
245 |aQuách Tấn - Nguyễn Hiến Lê : |bNhững bức thư đầm ấm / |cQuách Giao sưu tầm
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a558 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xThư tín
700|aNguyễn Hiến Lê
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038195
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/quachtannghienle_nhung bucthudamamthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038195 Kho mượn 895.9226 Qu 102 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét