Sách tiếng Việt
335.5271 H 407 U
Những điều chưa biết về Nhật ký trong tù /
DDC 335.5271
Tác giả CN Hoàng Quảng Uyên
Nhan đề Những điều chưa biết về Nhật ký trong tù / Hoàng Quảng Uyên
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2016
Mô tả vật lý 395 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh, 1890 - 1969
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038194
000 00000nam a2200000 4500
00171647
00211
0041FBD0114-D039-4F85-BCA8-D2B182FD121A
005201710261634
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171026163504|bvanpth|y20171026162113|zvanpth
082 |a335.5271|bH 407 U
100 |aHoàng Quảng Uyên
245 |aNhững điều chưa biết về Nhật ký trong tù / |cHoàng Quảng Uyên
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bThanh Niên, |c2016
300 |a395 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xNghiên cứu
650 |aHồ Chí Minh, 1890 - 1969
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038194
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/nhungdieuchuabiet_hoangquanguyenthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038194 Kho mượn 335.5271 H 407 U Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét