Sách tiếng Việt
335.5271 H 407 U
Trông vời cố quốc :
DDC 335.5271
Tác giả CN Hoàng Quảng Uyên
Nhan đề Trông vời cố quốc : Tiểu thuyết / Hoàng Quảng Uyên
Thông tin xuất bản Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017
Mô tả vật lý 615 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tiểu thuyết
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh, 1890 - 1969
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038193
000 00000nam a2200000 4500
00171646
00211
004888758D8-764C-4D2C-8933-B0937EC40017
005201710261635
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171026163550|bvanpth|y20171026161713|zvanpth
082 |a335.5271|bH 407 U
100 |aHoàng Quảng Uyên
245 |aTrông vời cố quốc : |bTiểu thuyết / |cHoàng Quảng Uyên
260 |aThái Nguyên : |bĐại học Thái Nguyên, |c2017
300 |a615 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xTiểu thuyết
650 |aHồ Chí Minh, 1890 - 1969
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038193
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/trongvoicoquoc_hoangquanguyenthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038193 Kho mượn 335.5271 H 407 U Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét