Sách tiếng Việt
335.5271 H 407 U
Mặt trời Pác Bó :
DDC 335.5271
Tác giả CN Hoàng Quảng Uyên
Nhan đề Mặt trời Pác Bó : Tiểu thuyết / Hoàng Quảng Uyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà văn, 2010
Mô tả vật lý 455 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tiểu thuyết
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh, 1890 - 1969
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038192
000 00000nam a2200000 4500
00171644
00211
004024B3C0E-7803-4368-B216-9663CC67019B
005201710261636
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20171026163614|bvanpth|y20171026160744|zvanpth
082 |a335.5271|bH 407 U
100 |aHoàng Quảng Uyên
245 |aMặt trời Pác Bó : |bTiểu thuyết / |cHoàng Quảng Uyên
260 |aHà Nội : |bHội Nhà văn, |c2010
300 |a455 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xTiểu thuyết
650 |aHồ Chí Minh, 1890 - 1969
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038192
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/mattroipacbo_hoangquanguyenthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038192 Kho mượn 335.5271 H 407 U Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét