Báo, tạp chí
330
Economic Policy
DDC 330
Nhan đề Economic Policy
Thông tin xuất bản US : John Wiley & Sons, 1994
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Economic policy
Thuật ngữ chủ đề Macroeconomics
000 00000nas#a2200000ui#4500
00171501
0022
004DBA7E20B-995C-4923-ADD3-5C9994D0012E
005201710241614
008081223s1994 vm| vie
0091 0
022 |a14680327
039|y20171024161423|zhientrang
082 |a330
245 |aEconomic Policy
260 |aUS : |bJohn Wiley & Sons, |c1994
310 |aQuarterly
650 |aEconomic policy
650 |aMacroeconomics
890|c16

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét