Luận văn, luận án
658.562 C 108 H
Cải thiện dịch vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt tại các xã ngoại thành của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 658.562
Tác giả CN Cao Duy Hải
Nhan đề Cải thiện dịch vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt tại các xã ngoại thành của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / Cao Duy Hải; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 98 tr : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Cung cấp nước-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006751
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171371
00216
0045DFC158A-3B66-4AFF-9E15-6D44C6F9A151
005201801121111
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180112111149|bvanpth|y20171023081345|znguyenloi
082 |a658.562|bC 108 H
100 |aCao Duy Hải
245 |aCải thiện dịch vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt tại các xã ngoại thành của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / |cCao Duy Hải; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a98 tr : |bphụ lục ; |c27 cm
490|aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
650|aCung cấp nước|xChất lượng
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006751
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006751 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.562 C 108 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét