Báo, tạp chí
330
Kinh tế và dự báo :
DDC 330
Tác giả CN
Hội nghị, hội thảo
Nhan đề Kinh tế và dự báo : Cơ quan ngôn luận của Bộ kế hoạch và Đầu tư / Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Nhan đề khác Economy and forecast review
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 1967
Kỳ phát hành 1 tháng 3 số
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế - Dự báo
Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00171235
0022
00466ECD6EA-C621-407A-9F57-903ABFAB1AF3
005201710161557
008081223s1967 vm| vie
0091 0
022 |a08667120
039|y20171016160001|zretbatler
043 |a+84
082 |a330
100 |lTiếng Việt
111 |uBộ Kế hoạch và Đầu tư
245 |aKinh tế và dự báo : |bCơ quan ngôn luận của Bộ kế hoạch và Đầu tư / |cTạp chí Kinh tế và Dự báo
246 1|aEconomy and forecast review
260 |aHà Nội : |bTạp chí Kinh tế và Dự báo, |c1967|eHà Nội|fCông ty CP In Công đoàn Việt Nam
263 |aNgày 5, 15, 25 hàng tháng
270 |aTòa soạn và trị sự 65 Văn Miếu - Đống Đa|bHà Nội|dViệt Nam|fPGS. TS|gLê Xuân Đình|hTổng Biên Tập|k080.43174/ 08044474|l04.37473357
310 |a1 tháng 3 số
650 |aKinh tế - Dự báo
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/kinhtevadubaothumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nàoĐây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2017 đến: 01/12/2020

7 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số 24 Tháng 08/2017 (664)22/08/2017Đã về
Số 23 Tháng 08/2017 (663)12/08/2017Đã về
Số 22 Tháng 08/2017 (662)02/08/2017Đã về
Số 21 Tháng 07/2017 (661)22/07/2017Đã về
Số 20 Tháng 07/2017 (660)12/07/2017Đã về
Số 19 Tháng 07/2017 (659)02/07/2017Đã về
Số 18 Tháng 06/2017 (658)22/06/2017Đã về

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào