Báo, tạp chí
330
Kinh tế và dự báo :
DDC 330
Tác giả CN
Hội nghị, hội thảo
Nhan đề Kinh tế và dự báo : Cơ quan ngôn luận của Bộ kế hoạch và Đầu tư / Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Nhan đề khác Economy and forecast review
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 1967
Kỳ phát hành 1 tháng 3 số
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế - Dự báo
Vốn tư liệu
Từ 01/01/2017 đến 01/12/2017
Đã nhận;Số 1 01 / 2017;Số 2 01 / 2017;Số 3 01 / 2017;Số 4 02 / 2017;Số 5 02 / 2017;Số 6 02 / 2017;Số 7 03 / 2017;Số 8 03 / 2017;Số 9 03 / 2017;Số 10 04 / 2017;Số 11 04 / 2017;Số 12 04 / 2017;Số 13 05 / 2017;Số 14 05 / 2017;Số 15 05 / 2017;Số 16 06 / 2017;Số 17 06 / 2017;Số 18 06 / 2017;Số 19 07 / 2017;Số 20 07 / 2017;Số 21 07 / 2017;Số 22 08 / 2017;Số 23 08 / 2017;Số 24 08 / 2017;Số 25 09 / 2017;Số 26 09 / 2017;Số 27 09 / 2017;Số 28 10 / 2017;Số 29 10 / 2017;Số 30 10 / 2017;Số 31 11 / 2017;Số 32 11 / 2017;Số 33 11 / 2017;Số 34 12 / 2017;Số 35 12 / 2017;Số 36 12 / 2017;Số 1 01 / 2018;Số 2 01 / 2018;Số 3 01 / 2018;Số 4 02 / 2018;Số 5 02 / 2018;Số 6 02 / 2018;Số 7 03 / 2018;Số 8 03 / 2018;Số 9 03 / 2018;Số 10 04 / 2018
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00171235
0022
00466ECD6EA-C621-407A-9F57-903ABFAB1AF3
005201710161557
008081223s1967 vm| vie
0091 0
022 |a08667120
039|y20171016160001|zretbatler
043 |a+84
082 |a330
100 |lTiếng Việt
111 |uBộ Kế hoạch và Đầu tư
245 |aKinh tế và dự báo : |bCơ quan ngôn luận của Bộ kế hoạch và Đầu tư / |cTạp chí Kinh tế và Dự báo
246 1|aEconomy and forecast review
260 |aHà Nội : |bTạp chí Kinh tế và Dự báo, |c1967|eHà Nội|fCông ty CP In Công đoàn Việt Nam
263 |aNgày 5, 15, 25 hàng tháng
270 |aTòa soạn và trị sự 65 Văn Miếu - Đống Đa|bHà Nội|dViệt Nam|fPGS. TS|gLê Xuân Đình|hTổng Biên Tập|k080.43174/ 08044474|l04.37473357
310 |a1 tháng 3 số
650 |aKinh tế - Dự báo
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/kinhtevadubaothumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2017 đến: 01/12/2017

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

Số tạp chíNgày xuất bảnMô tả tình trạng
Số 10 04 / 201801/04/2018Đã về
Số 9 03 / 201820/03/2018Đã về
Số 8 03 / 201810/03/2018Đã về
Số 7 03 / 201801/03/2018Đã về
Số 6 02 / 201820/02/2018Đã về
Số 5 02 / 201810/02/2018Đã về
Số 4 02 / 201801/02/2018Đã về
Số 3 01 / 201820/01/2018Đã về
Số 2 01 / 201810/01/2018Đã về
Số 1 01 / 201801/01/2018Đã về

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét