Báo, tạp chí
382
Bản tin Xuất khẩu /
DDC 382
Nhan đề Bản tin Xuất khẩu / Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương
Thông tin xuất bản Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương
Kỳ phát hành Hàng tháng
Vốn tư liệu
Từ 09/10/2017 đến
Đã nhận;Số 484,Tháng 10, Năm 2017
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00171199
0022
00489C1716A-A96C-4829-ADC2-DBB557531AF7
005201710160933
008081223sCục vm| vie
0091 0
039|y20171016093356|znguyenloi
082 |a382
245 |aBản tin Xuất khẩu / |cCục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương
260 |bHà Nội, |cCục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương
310 |aHàng tháng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 09/10/2017 đến: 09/10/2018

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

Số tạp chíNgày xuất bảnMô tả tình trạng
Số 484,Tháng 10, Năm 201709/10/2017Đã về

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét