Báo, tạp chí
346 D 121
Dân chủ và pháp luật :
DDC 346
Nhan đề Dân chủ và pháp luật : Kỳ 2 - Số chuyên đề / Cơ quan của Bộ Tư pháp
Kỳ phát hành Hàng tháng
Thuật ngữ chủ đề Tư pháp - Tạp chí
Vốn tư liệu
Từ 01/10/2017 đến
Đã nhận
;Tháng 10 / Năm 2017
Đã mất
000 00000nas a2200000 4500
00171188
0022
004486E796C-B0F0-4AD7-A1E5-C98C43931780
005201712260857
008130110s0000 vm| vie
0091 0
039|a20171226085736|bnguyenloi|c20171016164721|dnguyenloi|y20171016084531|znguyenloi
082 |a346|bD 121
245|aDân chủ và pháp luật : |bKỳ 2 - Số chuyên đề / |cCơ quan của Bộ Tư pháp
310|aHàng tháng
650 |aTư pháp - Tạp chí
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/300_khoahocxahoi/340_luathoc/danchuvaphapluat_ky2/2017/danchuvaphapluat_sochuyende_so10_2017/0page_01thumbimage.jpg
890|b0|c2|d0

Không tìm thấy biểu ghi nàoĐây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2017 đến: 01/12/2017

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số 11, Tháng 11, Năm 201701/11/2017Đã về
Số 10, Tháng 10, Năm 201701/10/2017Đã về
Số 9, Tháng 09, Năm 201701/09/2017Đã về
Số 8, Tháng 08, Năm 201701/08/2017Đã về
Số 7, Tháng 07, Năm 201701/07/2017Đã về
Số 6, Tháng 06, Năm 201701/06/2017Đã về
Số 5, Tháng 05, Năm 201701/05/2017Đã về
Số 4, Tháng 04, Năm 201701/04/2017Đã về
Số 3, Tháng 03, Năm 201701/03/2017Đã về
Số 2, Tháng 02, Năm 201701/02/2017Đã về

Xem chi tiết