Báo, tạp chí
346 D 121
Dân chủ và pháp luật :
DDC 346
Nhan đề Dân chủ và pháp luật : Kỳ 2 - Số chuyên đề / Cơ quan của Bộ Tư pháp
Kỳ phát hành Hàng tháng
Thuật ngữ chủ đề Tư pháp - Tạp chí
000 00000nas a2200000 4500
00171188
0022
004486E796C-B0F0-4AD7-A1E5-C98C43931780
005201712260857
008130110s0000 vm| vie
0091 0
039|a20171226085736|bnguyenloi|c20171016164721|dnguyenloi|y20171016084531|znguyenloi
082 |a346|bD 121
245|aDân chủ và pháp luật : |bKỳ 2 - Số chuyên đề / |cCơ quan của Bộ Tư pháp
310|aHàng tháng
650 |aTư pháp - Tạp chí
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/300_khoahocxahoi/340_luathoc/danchuvaphapluat_ky2/2018/socde_2018_so01/page_01.jpg
890|b0|c67|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2017 đến: 01/12/2017

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

Số tạp chíNgày xuất bảnMô tả tình trạngMã vạch
Số 10, Tháng 10, Năm 201801/10/2018Đã về
Số 9, Tháng 09, Năm 201801/09/2018Đã về
Số 8, Tháng 08, Năm 201801/08/2018Đã về
Số 7, Tháng 07, Năm 201801/07/2018Đã về
Số 6, Tháng 06, Năm 201801/06/2018Đã về
Số 5, Tháng 05, Năm 201801/05/2018Đã về
Số 4, Tháng 04, Năm 201801/04/2018Đã về
Số 3, Tháng 03, Năm 201801/03/2018Đã về
Số 2, Tháng 02, Năm 201801/02/2018Đã về
Số 1, Tháng 01, Năm 201801/01/2018Đã về

Xem chi tiết

Nhận xét