Báo, tạp chí
346 D 121
Dân chủ và pháp luật :
DDC 346
Nhan đề Dân chủ và pháp luật : Kỳ 2 - Số chuyên đề / Cơ quan của Bộ Tư pháp
Kỳ phát hành Hàng tháng
Thuật ngữ chủ đề Tư pháp - Tạp chí
Vốn tư liệu
Từ 01/10/2017 đến
Đã nhận
;Tháng 10 / Năm 2017
Đã mất
000 00000nas a2200000 4500
00171188
0022
004486E796C-B0F0-4AD7-A1E5-C98C43931780
005201710161647
008130110s0000 vm| vie
0091 0
039|a20171016164721|bnguyenloi|y20171016084531|znguyenloi
082 |a346|bD 121
245|aDân chủ và pháp luật : |bKỳ 2 - Số chuyên đề / |cCơ quan của Bộ Tư pháp
310|aHàng tháng
650 |aTư pháp - Tạp chí
890|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nàoĐây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/10/2017 đến: 01/10/2018

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Tháng 10 / Năm 201701/10/2017Đã về

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào