Báo, tạp chí
543
Công nghệ hóa chất /
DDC 543
Nhan đề Công nghệ hóa chất / Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Kỳ phát hành Hàng tháng
Vốn tư liệu
Từ 01/01/2016 đến
Đã nhận
Đã mất
Từ 01/01/2016 đến
Đã nhận
;Số 1,Tháng 01, Năm 2016;Số 2,Tháng 02, Năm 2016;Số 3,Tháng 03, Năm 2016;Số 4,Tháng 04, Năm 2016;Số 5,Tháng 05, Năm 2016;Số 6,Tháng 06, Năm 2016;Số 7,Tháng 07, Năm 2016;Số 8,Tháng 08, Năm 2016;Số 9,Tháng 09, Năm 2016;Số 10,Tháng 10, Năm 2016;Số 11,Tháng 11, Năm 2016;Số 12,Tháng 12, Năm 2016;Số 1,Tháng 01, Năm 2017;Số 2,Tháng 02, Năm 2017;Số 3,Tháng 03, Năm 2017;Số 4,Tháng 04, Năm 2017;Số 5,Tháng 05, Năm 2017;Số 6,Tháng 06, Năm 2017;Số 7,Tháng 07, Năm 2017;Số 8,Tháng 08, Năm 2017;Số 9,Tháng 09, Năm 2017
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00171184
0022
0048EC55393-2969-4597-8A13-CACF8F8B1082
005201710160835
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20171016083521|bnguyenloi|c20171016083402|dnguyenloi|y20171016083208|znguyenloi
082 |a543
245 |aCông nghệ hóa chất / |cTập đoàn Hóa chất Việt Nam 
260 |aHà Nội : |bTập đoàn Hóa chất Việt Nam
310 |aHàng tháng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/congnghehoachatthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nàoĐây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2016 đến: 01/01/2017

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số 9,Tháng 09, Năm 201701/09/2017Đã về
Số 8,Tháng 08, Năm 201701/08/2017Đã về
Số 7,Tháng 07, Năm 201701/07/2017Đã về
Số 6,Tháng 06, Năm 201701/06/2017Đã về
Số 5,Tháng 05, Năm 201701/05/2017Đã về
Số 4,Tháng 04, Năm 201701/04/2017Đã về
Số 3,Tháng 03, Năm 201701/03/2017Đã về
Số 2,Tháng 02, Năm 201701/02/2017Đã về
Số 1,Tháng 01, Năm 201701/01/2017Đã về
Số 12,Tháng 12, Năm 201601/12/2016Đã về

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào