Báo, tạp chí
630
Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp /
DDC 630
Nhan đề Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp / Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Nhan đề khác Journal of Argriculture science and technology
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Nông Lâm
Vốn tư liệu
Từ 01/01/2016 đến
Lợi thử ngày 12/10/2017
Đã nhận
;Số 3/2016;Số 2/2016;Số 1/2016;Số 4/2016;Số 2/2017;Số 6/2016
Đã mất
;Số 3/2016;Số 2/2016;Số 1/2016
000 00000nas#a2200000ui#4500
00170972
0022
004EAB0B40D-15E2-427C-BAF2-931C6C243C8D
005201710130804
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20171013080417|boanhntk|y20171011085803|znguyenloi
082 |a630
245 |aKhoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp / |cTrường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
246 |aJournal of Argriculture science and technology
247 |x18591523
260 |aTp. HCM : |bĐại học Nông Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nàoĐây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện:

Từ: 01/01/2016 đến: 31/12/2020

2 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số 2/201701/04/2017Đã về
Số 6/201601/12/2016Đã về

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào