Báo, tạp chí
340
Tạp chí luật học
DDC 340
Tác giả TT
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Hội nghị, hội thảo
Nhan đề Tạp chí luật học
Nhan đề khác Jurisprudence journal
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Lao động xã hội, 2017
Mô tả vật lý 100tr. ; 24cm
Kỳ phát hành Hàng tháng
Thuật ngữ chủ đề Tạo chí khoa học
Thuật ngữ chủ đề Tạp chí luật
Từ khóa tự do Luật Việt Nam
Vốn tư liệu
Từ 01/01/2014 đến 01/12/2020
Đã nhậnThư viện đã nhận các năm 2014, 2015, 2016;Số 1(200), Tháng 01-2017;Số 2(201), Tháng 02-2017;Số 3(202), Tháng 03-2017;Số 4(203), Tháng 04-2017;Số 5(204), Tháng 05-2017;Số 6(205), Tháng 06-2017;Số 7(206)+8(207), Tháng 07+08-2017
Đã mất;Số8(207)Thứ Ba-01/08/2017
000 00000nas#a2200000ui#4500
00170906
0022
0049B66F6FA-F011-49E0-A4DC-9DEB7D9DD890
005201711021407
008081223s2017 vm| vie
0091 0
022 |a0868 - 3522
039|a20171102140758|bhungbt|c20171102140700|dhungbt|y20171010075346|zhungbt
082 |a340
110|bĐại học Luật Hà Nội
110|aTrường Đại học Luật Hà Nội
111 |uTrường Đại học Luật Hà Nội
245 |aTạp chí luật học
246 |aJurisprudence journal
260 |aHà Nội : |bNXB Lao động xã hội, |c2017
270 |a87 - Nguyễn Chí Thanh|bHà Nội|dViệt Nam
300 |a100tr. ; |c24cm
310 |aHàng tháng
650 |aTạo chí khoa học
650 |aTạp chí luật
653 |aLuật Việt Nam
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/tc_luathoc_vnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét