Báo, tạp chí
Tạp chí người xây dựng /
Nhan đề Tạp chí người xây dựng / Tổng hội xây dựng Việt Nam
Nhan đề khác Người xây dựng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ xây dựng, 2015
Kỳ phát hành 2 tháng/1 số
Thuật ngữ chủ đề Tạp chí xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng
Vốn tư liệu
Từ 01/10/2017 đến 30/12/2020
Đã nhận
;Số5, Năm2017
Đã mất
Từ 01/01/2017 đến 01/02/2019
Đã nhận
Đã nhận Năm 2015, 2016;Số 303 & 304, Tháng 02-2017;Số 305 & 306, Tháng 04-2017;Số 307 & 308, Tháng 06-2017;Số 309 & 310, Tháng 08-2017;Số 311 & 312, Tháng 10-2017
Đã mất
Từ 01/01/2015 đến 01/12/2020
Đã nhận
Đã mất
Từ 01/01/2015 đến
Đã nhận
Năm 2015
Đã mất
Năm 2017
Từ 01/01/2010 đến
Có bản mềm
Đã nhận
Số 1&2, 3&4, 5&6, năm 2015
Đã mất
Năm 2017
000 00000nas#a2200000ui#4500
00170782
0022
00498A27382-56C2-4CCF-B84E-1BC02AFEEAB1
005201710160820
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20171016082411|bhungbt|c20171005154948|dhungbt|y20171005110803|zhungbt
245 |aTạp chí người xây dựng / |cTổng hội xây dựng Việt Nam
246 |aNgười xây dựng
260 |aHà Nội : |bBộ xây dựng, |c2015
310 |a2 tháng/1 số|b01/01/2015
650|aTạp chí xây dựng
653|aXây dựng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/tapchitetbinhthanthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nàoĐây là một ấn phẩm

Có 2 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/10/2017 đến: 30/12/2020

7 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số5, Năm201701/11/2017Đã về

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2017 đến: 01/02/2019

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
Số 311 & 312, Tháng 10-201701/10/2017Đã về
Số 309 & 310, Tháng 08-201701/08/2017Đã về
Số 307 & 308, Tháng 06-201701/06/2017Đã về
Số 305 & 306, Tháng 04-201701/04/2017Đã về
Số 303 & 304, Tháng 02-201701/02/2017Đã về

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào