Sách ngoại văn
331
Trade and Green Economy: a Handbook /
DDC 331
Nhan đề Trade and Green Economy: a Handbook /
Lần xuất bản 3th Ed;
Thông tin xuất bản Geneva, Switzerland :International Institute for Sustainable Development ,2014.
Thông tin xuất bản United Nations Environment Programme,
Mô tả vật lý 164 p. ;
Thuật ngữ chủ đề Sustainable development.
Thuật ngữ chủ đề Environmental policy.
Thuật ngữ chủ đề Environment Programme-Political activity.
Thuật ngữ chủ đề Green Economy
Môn học Thương mại và môi trường
000 03285cam a2200313 a 4500
00170773
00212
004160D7E13-B570-4722-B46F-0A64500C4DE3
005201710040938
008120511s2014 nyu b 001 0 eng
0091 0
020|a978-1-894784-68-9
039|a20171004093742|bvinhpq|c20171004092847|dvinhpq|y20171004091103|zvinhpq
08200|a331|223
24500|aTrade and Green Economy: a Handbook /
250|a3th Ed;
260 |aGeneva, Switzerland :|bInternational Institute for Sustainable Development ,|c2014.
260|bUnited Nations Environment Programme,
300 |a164 p. ;
650 0|aSustainable development.
650 0|aEnvironmental policy.
650 0|aEnvironment Programme|xPolitical activity.
650|aGreen Economy
690|aThương mại và môi trường
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/tradeandgreeneconomy/pagethumbimage.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét