Sách ngoại văn
664
The Good Practice Guide to Handling and Storing Live Crustacea /
DDC 664
Tác giả CN Jacklin, Marcus
Nhan đề The Good Practice Guide to Handling and Storing Live Crustacea / Marcus Jacklin, Jason Combes
Nhan đề Research and Development, Seafish
Thông tin xuất bản Seafood Scotland, United Kingdom : Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) , 2004
Mô tả vật lý 151 tr. :
Thuật ngữ chủ đề Live Crustacea - Handling and Storing
Môn học Thực hành cung ứng nguyên liệu trong chế biến thủy sản
Tác giả(bs) CN Combes, Jason
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170771
00212
00414D52BD1-2654-4681-A3FB-8360D8C42956
005201710231307
008081223s2004 vm| vi|
0091 0
039|a20171023130711|bvinhpq|c20171004093647|dvinhpq|y20171004084558|zvinhpq
082 |a664
100 |aJacklin, Marcus
245 |aThe Good Practice Guide to Handling and Storing Live Crustacea / |cMarcus Jacklin, Jason Combes
245|bResearch and Development, Seafish
260 |aSeafood Scotland, United Kingdom : |bFinancial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) , |c2004
300 |a151 tr. :
650 |aLive Crustacea - Handling and Storing
690|aThực hành cung ứng nguyên liệu trong chế biến thủy sản
700 |aCombes, Jason
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/thegoodpracticeguidetohandlingandstoringlivecrustacea/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét