Sách ngoại văn
005.1
Object-oriented programming with C++ /
DDC 005.1
Tác giả CN Balagurusamy, E
Nhan đề Object-oriented programming with C++ /E Balagurusamy
Lần xuất bản 4th edition
Thông tin xuất bản New Delhi ;New Delhi :Tata McGraw-Hill, 2006.
Mô tả vật lý 656 p. :ill. ;25 cm.
Tùng thư(bỏ) Oxford higher education
Thuật ngữ chủ đề C++ (Computer program language)
Môn học Lập trình hướng đối tượng
000 01132nam a22002894a 4500
00170725
00212
004D9E8875F-02D4-44BF-940D-ACC9E0053877
005201710021619
008070307s2006 ii a b 001 0 eng c
0091 0
020 |a0195681525 (pbk.)
020 |a9780195681529 (pbk.)
039|a20171002161928|bvinhpq|c20171002161458|dvinhpq|y20171002141156|zvinhpq
08200|a005.1|222
1001 |aBalagurusamy, E
24510|aObject-oriented programming with C++ /|cE Balagurusamy
250|a4th edition
260 |aNew Delhi ;|aNew Delhi :|bTata McGraw-Hill, |c2006.
300 |a656 p. :|bill. ;|c25 cm.
440 0|aOxford higher education
650 0|aC++ (Computer program language)
690|aLập trình hướng đối tượng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/objectorientedprogrammingwithc/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét