Luận văn, luận án
658.562 Ng 527 H
Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng thuộc khách sạn Green World Nha Trang /
DDC 658.562
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhan đề Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng thuộc khách sạn Green World Nha Trang / Nguyễn Thị Thanh Huyền; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 96 tr. : Bảng, sơ đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Kiểm tra
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Dịch vụ
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006731
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170660
00216
004CF0635D3-6FD9-4242-9F16-3FC77C94732C
005201801081037
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180108103726|bvanpth|c20180108102725|dvanpth|y20170926151730|znguyenloi
082 |a658.562|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Thanh Huyền
245 |aĐánh giá chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng thuộc khách sạn Green World Nha Trang / |cNguyễn Thị Thanh Huyền; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2017
300 |a96 tr. : |bBảng, sơ đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
650 |aChất lượng|xKiểm tra
650 |aDu lịch|xDịch vụ
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006731
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006731 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.562 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét