GT,Bài giảng ĐHNT
658.409
Nghệ thuật lãnh đạo /
DDC 658.409
Tác giả CN Quách Thị Khánh Ngọc
Nhan đề Nghệ thuật lãnh đạo / Quách Thị Khánh Ngọc
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 146 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Môn học Tâm lý học quản lý
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0017066
00214
004989FF986-6B24-491B-AFDB-EAAF38AA2DA8
005201605060948
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160506094748|btrangthuvien|c20131128143145|dvanpth|y20121023140220|zoanhntk
082 |a658.409
100 |aQuách Thị Khánh Ngọc
245 |aNghệ thuật lãnh đạo / |cQuách Thị Khánh Ngọc
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2012
300 |a146 tr.
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
690 |aNghệ thuật lãnh đạo
690|aTâm lý học quản lý
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghe thuat lanh dao_quach thi khanh ngoc/abia_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d26

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét