Sách tiếng Việt
668.412
Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa /
DDC 668.412
Tác giả CN Vũ Hoài Ân
Nhan đề Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa / Vũ Hoài Ân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện máy và dụng cụ công nghiệp, 1995
Mô tả vật lý 284 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khuôn nhựa-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Nhựa-Khuôn
Môn học Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170572
00211
004489CAEE9-F330-4DEB-91ED-ACBED466CD7B
005201709210953
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|y20170921095627|zhientrang
082 |a668.412
100 |aVũ Hoài Ân
245 |aThiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa / |cVũ Hoài Ân
260 |aHà Nội : |bViện máy và dụng cụ công nghiệp, |c1995
300 |a284 tr.
650 |aKhuôn nhựa|xThiết kế
650 |aNhựa|xKhuôn
690 |aCông nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/thietkekhuonchosanphamnhua_vuhoaian/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét