Sách ngoại văn
A Guide To The Seaweed Industry /
Tác giả CN McHugh, Dennis J.
Nhan đề A Guide To The Seaweed Industry / Dennis J. Mc Hugh
Thông tin xuất bản Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003
Mô tả vật lý 118 tr.
Thuật ngữ chủ đề Seaweed
Môn học Công nghệ chế biến rong biển
Tác giả(bs) CN Mc Hugh, Dennis J.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170571
00212
00466176D92-4E37-4FB4-ABCD-94D1286722AB
005201709210928
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |a9251049580
039|a20170921093118|bhientrang|y20170921093059|zhientrang
100 |aMcHugh, Dennis J.
245 |aA Guide To The Seaweed Industry / |cDennis J. Mc Hugh
260 |aRome : |bFood and Agriculture Organization of the United Nations, |c2003
300 |a118 tr.
650 |aSeaweed
690 |aCông nghệ chế biến rong biển
700 |aMc Hugh, Dennis J.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/aguidetotheseaweedindustry_dennisj.mchugh/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét