Sách tiếng Việt
658 M 311 H
Nghề quản lý :
DDC 658
Tác giả CN Mintzberg, Henry
Nhan đề Nghề quản lý : Những tư tưởng hàng đầu về quản lý / Henry Mintzberg
Nhan đề khác Managing
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2009
Mô tả vật lý 274 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học quản lý
Môn học Khoa học quản lý
Môn học Quản trị nguồn nhân lực
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170565
00211
004C2CC625A-B4CD-4C04-830F-B63BCDA908BA
005201709201627
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170920162750|bvanpth|y20170920162519|zvanpth
082 |a658|bM 311 H
100 |aMintzberg, Henry
245 |aNghề quản lý : |bNhững tư tưởng hàng đầu về quản lý / |cHenry Mintzberg
246|aManaging
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2009
300 |a274 tr.
650 |aKhoa học quản lý
690 |aKhoa học quản lý
690|aQuản trị nguồn nhân lực
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghequanly_ henrymintzberg/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét