Sách tiếng Việt
615
Hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng :
DDC 615
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng : Ban hành kèm theo Quyết định số: 799/2008/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Bộ Y tế
Thông tin xuất bản H., 2008
Mô tả vật lý 47 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thuốc-Nghiên cứu
Môn học Đánh giá tiền lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170563
00211
00420FB5E35-9CDD-4D1D-AACA-D0EC906CE760
005201709201546
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170920154616|boanhntk|y20170920154548|zoanhntk
082 |a615
110|aBộ Y tế
245 |aHướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng : |bBan hành kèm theo Quyết định số: 799/2008/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế / |cBộ Y tế
260 |aH., |c2008
300 |a47 tr.
650 |aThuốc|xNghiên cứu
690 |aĐánh giá tiền lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/hdthtotthuocthutrenlamsang_boyte/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét