Sách ngoại văn
614
Guidelines on nonclinical evaluation of vaccines /
DDC 614
Tác giả TT World Health Organization
Nhan đề Guidelines on nonclinical evaluation of vaccines / World Health Organization
Thông tin xuất bản WHO, 2005
Mô tả vật lý 36 tr.
Thuật ngữ chủ đề Vacxin-Nghiên cứu
Môn học Đánh giá tiền lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170559
00212
004EF8EFFCE-F022-4858-A711-7B78EAD09982
005201709201528
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20170920152820|zoanhntk
082 |a614
110|aWorld Health Organization
245 |aGuidelines on nonclinical evaluation of vaccines / |cWorld Health Organization
260 |bWHO, |c2005
300 |a36 tr.
650 |aVacxin|xNghiên cứu
690 |aĐánh giá tiền lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/guidelinesonnonclinicalevaluationofvaccines/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét